Scroll to top
Get In Touch
Cantatestraat 8, 6248DG, Arnhem
Work Inquiries
c.pluymackers@gmail.com

Blue-Print staat voor een nieuwe visie op beplantingsontwerp. Kennis uit het verleden gecombineerd met nieuwe inzichten in natuurlijke processen, vormen de basis voor een duurzame plantengemeenschap. Actuele thema’s als biodiversiteit en het voedselsysteem spelen de hoofdrol en geven de beplanting gelaagdheid.

Voor mij als ontwerper is het belangrijk om mensen te raken met mijn ontwerpen en een positieve emotionele reactie teweeg te brengen. We zijn allemaal verbonden met de natuurlijke wereld, maar voelen dit in ons dagelijks leven nauwelijks. Landschapsarchitectuur, en met name beplantingsontwerp, zijn wegen om deze verbondenheid voelbaar te maken. Door dynamische en natuurinclusieve beplantingen te ontwerpen creëer ik plekken met een hoge levenskwaliteit voor mens en dier. 

Integraliteit van systemen en de behoeftes van mens en dier staan centraal en vormen het fundament voor de beplanting. Functionaliteit en schoonheid gaan hand in hand, en een speelse meer experimentele kijk op ontwerp zorgt voor een laagdrempelig karakter. Alleen zo ontstaat er een Blue-Print voor de toekomst.

Blue-Print is a new vision on planting design. Knowledge from the past is combined with new insights in natural planting systems, and form the basis for a sustainable plant community. Current themes like biodiversity and our food-system play a major role in the vision for this planting.

For me as a designer it’s important to make a positive impact with my designs and create a positive emotional reaction. We are all connected to the natural world, but this connection is slowly getting lost in our day to day lives. Landscape architecture, and especially planting design, are tools to design places that heighten the quality of life for people and animals. 

An integral approach to planting design makes sure human and animal needs are met. Functionality and beauty aren’t mutually exclusive and a playful more experimental attitude towards designed plantings is needed to make planting design more accessible. This is the only way a new Blue-Print for the future is made possible.

De bij is een belangrijk onderdeel van de natuurlijke systemen en ons voedselsysteem. Zonder bij geen eten. Dus help net als het Blue-Print project onze bijen een handje door bijvoorbeeld een bijen-vriendelijke border aan te leggen waardoor de bij het hele jaar door stuifmeel kan vinden. Als wij allemaal onze achtertuinen bij vriendelijker maken dan lossen we een groot probleem op namelijk het uitsterven van de bijenpopulatie. Plaats ook nog een bijenhotel voor de solitaire bijen, en je tuin is een paradijs voor de bijen!

The bee plays a crucial role in the natural systems and our food-systems. Without the bee no pollination of crops and therefore no food. Just like the Blue-Print project you can play your part in helping the bees by turning a patch in your garden into a lush and bee-friendly planting so the bees can find pollen all year round. If we all make our gardens more bee-friendly we can stop the decline in the bee population. Don’t forget to place a bee hotel for the solitary bees and your garden will be a paradise for the bees!

Apis mellifera – De honingbij

Begin

The beginning

Als bezoeker krijg je alleen het eindplaatje te zien van een beplanting die meer dan een jaar nodig heeft gehad om te worden tot wat het is tijdens de Floriade. Je denkt dan misschien; ‘Ja maar dat lukt mij nooit!’ 

Door het proces dat vooraf ging aan de beplanting te laten zien hoop ik te laten zien dat in korte tijd een prachtige beplanting kan ontstaan. Experimenteer met planten die jij mooi vindt en binnen een jaar zul je zien dat de meest saaie stukken in de tuin of straat omgetoverd zijn tot bloeiende pareltjes.

As a visitor to the Floriade event one only gets to see the final results of a years hard work. Some might even see a planting and tell themselves; ‘I can’t achieve this result!’

By showing the proces I hope to show that in a short time a beautiful planting can develop. Experiment with plants that you like and within a year the most boring parts in your garden or street will transform into lush and blooming havens of biodiversity.

Door goed te kijken naar het werk van beplantingsdeskundigen en de principes uit natuur te doorgronden ontstaat er een nieuwe visie op beplantingen. Beplanting met meer variatie die zichzelf in stand kunnen houden en de vrijheid krijgen te evolueren. We stappen daarmee af van de statische beplantingen waar ieder plantje een plek toegewezen krijgt en zijn veel meer op zoek naar een plantsysteem. Voor wie hier meer interesse in heeft raad ik aan om het werk van Piet Oudolf, Dan Pearson en Nigel Dunnett te bekijken. Alle drie zeer begenadigde beplantingsdeskundigen met dezelfde visie maar een andere aanpak. 

Het modulaire plantsysteem is een poging om het specialistische werk te vereenvoudigen zodat iedereen kan genieten van een stukje dynamisch groen in zijn achtertuin. Tevens zou het een oplossing kunnen bieden voor grote stukken publiek groen omdat de modules op te schalen zijn naar de beschikbare ruimte. Bij de juiste plantdichtheden en begeleiding in de opstartfase kan een zeer onderhoudsvriendelijke beplanting het resultaat zijn.

By closely watching the work by great plant designers and getting to know the natural principles behind plantings a new vision on plant design was developed. Plantings with a higher variation that can maintain itself and has the freedom to evolve. We veer away from static planting where every species has it’s designated place and design towards a plant system. For more information I like to refer to the work by Piet Oudolf, Dan Pearson and Nigel Dunnett. All three masters in their own right.

The modular plant system is an attempt to simplify this specific knowledge so everybody can enjoy a dynamic planting in their backyard. Public spaces can also profit from this modular system by scaling the module to the available space. With the correct plant density and the right start-up of a planting it is possible to achieve a very easy to maintain planting.

Planten

The plants

Ook jouw project heeft impact op de biodiversiteit en het leven van de bestuivers. Maak jouw tuin, border of plantenbak een paradijs voor de bij met de plantensoorten van Blue-Print. Hieronder de gebruikte planten en samenstelling in de vorm van de ‘modules’. Voel je vrij om het plan te kopiëren of om te experimenteren met plantencombinaties!

Even your project has impact on the biodiversity and the life of the pollinators. Create a little paradise for the bee in your garden, border or some plant pots with the plant species selected for the Blue-Print project. A list of species further in this page and the plant system used to combine them. Feel free to copy this design or experiment with plant combinations!

Salvia xpratensis 'Evening Attire'
Salvia x pratensis 'Evening Attire'
Iris sibirica 'Perry's Blue' 80cm-50cm:6-7
Iris sibirica 'Perry's Blue'
carex-morrowii-irish-green-border
Carex morriwii 'Irish Green'
9ab26b552d8f53199a7255ca3a7f810d
Geranium 'Orion'
448f29a6741f483129e818595946eb05
Deschampsia cespitosa 'Palava'
Campanula_persicifolia 'Grandiflora Coerulea' 80cm-40cm:6-7
Campanula persicifolia 'Tellham Beauty'
42ac827d93d60fbbcbc1e51aba2adab6f697dab0
Ophiopogon chingii 'Sparkler'
salvia_nemorosa_blauhugel_salie_bossalie_hires
Salvia nemerosa 'Blauhügel'
Mathiasella bupleuroides 'Green Dreams' 100cm-30cm:6-8
Mathiasella bupleuroides 'Green Dream'
salie-salvia-nemorosa-caradonna_2000x2000
Salvia nemerosa 'Caradonna
Veronica-armena-1937-784ac4d3-640x512
Veronica armena
Solidago_Solar_Cascade_SOLSOLC_CIZ_2_A
Solidago shortii 'Solar Cascade'
eryngium-big-blue-1562660888-2_l
Eryngium x zabelii 'Big Blue'
95d652a15de46b5634b8cb2ce02eb3d3
Muscari latifolium
Fragaria-chiloense-Chaval
Fragaria chiloenis 'Chaval'
nepeta-faper-stuk-six-hills-giant-h30-cm-1625616972_l
Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'
Briza media 'Limouzi' 60cm-30cm:6-7
Briza media 'Tinkerbell'
Coreopsis verticillata 'Moonbeam' 40cm-25cm:7-9
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'
PLM-purple_rain_strain-ez_2592x
Polemonium yezoensis 'Purple Rain'
Iris sibirica 'Annick' 40cm-30cm:5-6
Iris sibirica 'Annick'
4703
Sprobolus heterolepsis 'Cloud'
2919
Carex flacca 'Blue Zinger'
Anemone-de-Caen-Mr.-Fokker-blue_x2000_crop_center
Anemone coronaria 'Mr. Fokker'
Alchemilla-erythropoda-2
Alchemilla erythropoda
Scabiosa columbria 60cm:6-9
Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue'
Artemisia 'Powis Castle' 100cm-100cm:0-0
Artemisia 'Powis Castle'
Digitalis lutea 70cm-25cm:6-8
Digitalis lutea
Thymus praecox 'Purple Beauty' 5cm-5cm:6-7
Thymus praecox 'Purple Beauty'
763
Lavandula x intermedia 'Dutch'
Hyancinthoides non-scripta
Hyacinthoides non-scripta
Viola odorate 'Alba'
Viola odorata 'Royal Wedding'
maxresdefault
Nepeta x faassenii 'Purrsian Blue'

De Floriade is iedere tien jaar een prestigieus evenement waar de professionals uit het vakgebied hun kunnen laten zien. De Floriade 2022 is misschien wel de meest prestigieuze editie tot dusver, doordat er nu een extra dimensie aan het evenement toegevoegd wordt. De transitie naar een nieuwe duurzame wereld. Deze transitie is in iedere sector voelbaar en gaat vaak gepaard met gevoelens van verzet en angst omdat de mens nou eenmaal altijd bang is voor het onbekende.

Dit is ook de reden dat ik graag mee doe aan deze editie van de Floriade. Als ontwerper wil ik mensen laten zien dat de transitie niet iets is om bang voor te zijn, of dat de mensheid een stap terug moet doen. Mijn ontwerpen zijn een balans tussen functionaliteit en esthetiek en vormen een wenkend perspectief voor de toekomst. Uiteindelijk zie ik dat als enige weg vooruit. Comfort en schoonheid combineren met functionaliteit en techniek om zo de opgaves van vandaag om te vormen tot kansen voor morgen.

Floriade 2022 in Almere is de blauwdruk voor de toekomst van een land in transitie. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij door mijn Blue-Print voor de toekomst van beplantingsontwerp hier aan toe te voegen.

The Floriade is a prestigious that event takes place once every ten years. Professionals in the green space can show their skills. The 2022 edition might be one of the most prestigious editions thus far. The transition to a sustainable world is the theme of this edition, and new visions on the ‘Growing Green Cities’ are brought into reality by different participants. Transititioning into a new world is sometimes seen as scary. 

This is also the reason I like to participate in this edition of the Floriade. As a designer I want to show people that the transition is nothing to be scared about. My designs are a balance between functionality and aesthetics. Combining comfort and beauty with functionality to me is the only way to answer the big questions of this time. 

Floriade 2022 in Almere is the blue-print for a new future. I like to add my Blue-print for planting.

We use cookies to give you the best experience.